Rapportmal Word | Word-maler for bedrifter fra OfficeConsult | OfficeConsult                            

Rapportmal i Word

Vi leverer svært funksjonelle og brukervennlige rapportmaler for Word. Hva en rapportmal inneholder av oppsett og funksjonalitet er veldig individuelt for hver enkelt kunde, men mye av de samme basiselementene vil gjelde for alle. Videre vil vi beskrive hva som kan være aktuelt å ha tilgjengelig av elementer i en slik word-mal.

I denne videoen viser vi et eksempel på en rapportmal som har fått integrert diverse spesialtilpasset funksjonalitet.

Noen trenger kun helt enkle oppsett som inneholder:

 • Forside
 • Innholdsfortegnelse
 • Innholdsside med definerte tekststiler
 • Sisteside

Mens andre kan ha behov for mer avanserte og funksjonelle rapportmaler som i tillegg inneholder:

 • Kolofonside
 • Kapittelside
 • Faktabokser eller andre typer tekstbokser som bryter opp og skiller seg litt ut fra øvrig innhold
 • Tabeller
 • Grafer

Forsider i rapportmaler

Vi erfarer at de fleste som ønsker rapportmaler har behov for å kunne variere forsideoppsettene med bilder og/ eller fargevarianter basert på profilfarger.  Word har innebygd funksjonalitet som enkelt gjør det mulig å definere forskjellige forsideoppsett i en word-mal.

Forsider i rapportmaler i Word

Word sin innebygde forsidevelger gjør det svært enkelt å velge mellom definerte forsideoppsett i rapportmaler.

I kombinasjon med vår brukervennlige løsning for å endre bilder på slike forsideoppsett vil man kunne legge til rette for varierte, men fortsatt definerte forsideoppsett i rapportene man skriver. Ta gjerne en nærmere titt på videoen øverst for å se hvordan dette fungerer i praksis.

Innholdsfortegnelser i rapportmaler

Alle rapportmaler bør ha et definert oppsett for innholdsfortegnelse. Dette gjør at det blir enklere å navigere i dokumentet, og man får raskt en god oversikt over innholdet. Word sine innholdsfortegnelser har som standard definert 3 nivå som gjenspeiler Overskriftsnivå 1 til 3. Dette er naturligvis mulig å endre til så mange nivå man ønsker, og det er gode muligheter for å stile og formatere et innholdfortegnelseoppsett slik at det passer din bedrifts profil og uttrykk.

Innholdsfortegnelse i rapportmal i Word

Innholdsfortegnelser er med å gi leseren bedre oversikt over rapportinnholdet.

Definerte tekststiler i rapportmaler

Det er også veldig viktig at det defineres et sett med tekststiler som legges tilgjengelig i stil-gruppen i menyen. Minimum bør man definere en normal/ brødtekststil og tre overskrifstnivå. Andre stiler som kan være aktuelt å få definert er nummererte lister, kulepunktlister, sitatstiler, fotnoter mm. Dette er individuelle behov og som bør avklares på forhånd.

Tekststiler i rapportmal i Word

Man bør minimum definere tre nivå med overskriftstiler, i tillegg til normal/ brødtekststil.

Tilleggselementer i rapportmaler

Det kan med fordel defineres egne stiler for grafmaler og tabeller. Dette er med på å sørge for at profilen ivaretas best mulig når rapporter produseres.

Grafer og tabeller i rapportmaler

Definerte stiler for grafer og tabeller er viktig å ha på plass om dette er elementer som benyttes når man skriver rapporter.

Minimumet vil være å definere en fargepalett i rapportmalen. Da vil standard graf- og tabelloppsett ta utgangspunkt i denne fargepaletten. Har man mer konkrete føringer på hvordan man ønsker utseende og design på grafer og tabeller så er det absolutt muligheter for spesialtilpasning. Les mer om hvordan fargepaletten i Office-maler fungerer.

Hvis du ikke har sett på videoen i toppen av denne artikkelen så kan du gjøre det nå. Her viser vi flere mulige løsninger for spesialtilpasning av rapportmaler i Word. Har du eller din bedrift behov for slik spesialtilpasning? Da sender du oss en forespørsel for et uforpliktende tilbud. Se gjerne nærmere på våre spesialtilpassede løsninger for Word-maler om du ønsker ytterligere inspirasjon til hva som er mulig å tilpasse i Word.

Få GRATIS avklaring.

 • Alltid like hyggelig å sende jobber til dere.

  Linda Martinsen REDINK