Temafarge og fargepalett i office-maler

Alle officeprogrammene til Microsoft har underliggende fargepaletter som styrer alt fra tekststiler til grafiske elementer som settes inn. Word, PowerPoint og Excel er de mest populære av officeprogrammene, og det er disse vi skal gi en detaljert oversikt over fargepaletten til i denne artikkelen. Fargepaletten i Microsoft Word, PowerPoint og Excel inneholder mulighet for 12 farger, og er bygd opp på følgende måte:

 • Tekst/ bakgrunnsfarge Mørk 1
 • Tekst/ bakgrunnsfarge Lys 1
 • Tekst/ bakgrunnsfarge Mørk 2
 • Tekst/ bakgrunnsfarge Lys 2
 • Uthevingsfarge 1
 • Uthevingsfarge 2
 • Uthevingsfarge 3
 • Uthevingsfarge 4
 • Uthevingsfarge 5
 • Uthevingsfarge 6
 • Linkfarge
 • Besøkt linkfarge
Fargepalett i Office
Fargepalett i Office

Tekst/ bakgrunnsfarge Mørk 1 og Lys 1 bør alltid defineres som sort og hvit, med mindre det er spesielle behov for å endre dem. Tekst/ bakgrunnsfarge Mørk 2 og Lys 2 bør defineres som en mørk og lys profilfarge. Dette gjør at dokumentet/presentasjonen alltid har god lesbarhet uansett om tekst skrives på mørk eller lys bakgrunn. Uthevingsfarge 1 til 6 bør defineres til profilfarger som er såpass ulike at de lett kan skilles side om side.

Fargene som defineres som uthevingsfarge 1 til 6 benyttes som utgangspunkt i grafer og diagrammer som settes inn.

Farge på tekst og elementer i diagrammer settes automatisk basert på om bakgrunnen på siden er mørk eller lys, slik at lesbarheten alltid er ivaretatt:

Fargepalett med grafeksempel
Eksempel på fargepalett og tilhørende graf
Fargepalett med mørkt grafeksempel
Eksempel på fargepalett og tilhørende mørkt grafoppsett.

Fargemodus

Programmene i Office-pakken støtter ikke CMYK-farger (bortsett fra publisher), så man bør alltid benytte RGB-verdier for farger.

Office-maler og fargepaletter

Som du har lest ovenfor, så er det gode muligheter for å definere profilfarger i fargepalettene til de ulike Officeprogrammene. En godt definert mal med tilpasset fargepalett gjør at alle dokumenter og presentasjoner som opprettes følger profilens farger og utseende, derfor bør du sørge for at Office-malene til din bedrift har en fargepalett som er implementert på en god måte. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker at vi tar en gjennomgang av din bedrifts Office-maler.