Prisverktøy - Office​Consult | Office​Consult                            

Prisverktøy

Nedenfor ser du et eksempel på prisverktøy som vi har utviklet. Her kan man oppdatere regnearket med relevante priser, og basert på dette så regnes det du ut hvem som har best pris på spesifikke artikler og varegrupper. Det er definert regler som visuelt og automatisk uthever celler i grønt eller rødt basert på lavest eller høyest pris.

Prisverktøy i Excel

Excel er perfekt som utgangspunkt til et slikt prisverktøy. Det hadde også vært mulig å visuelt vise fram disse prisvariasjonene med grafer basert på Excel-dataen i regnearket.

    Få GRATIS avklaring.