PDF-skjema| Utvikling av ut utfyllbare PDF-skjema| OfficeConsult | Office​Consult                            

[OLD]Utfyllbart PDF-skjema

Vi har god erfaring med å lage brukervennlige skjema i PDF-format for Adobe Reader. Elektroniske PDF-skjema har mange fordeler og man slipper å forholde seg til papir i fysisk form, noe som reduserer kostnader og gjør organisering av dokumenter enklere. Alle dokumenter som skrives ut for utfylling kan med fordel få elektronisk drakt!

Utfyllbart PDF-skjema

Eksempel på skjemaoppsett for Brønnøysundregistrene som vi har implementert som et brukervennlig PDF-skjema.

Vi utvikler profesjonelle og brukervennlige skjema for Adobe Reader, som er et gratisprogram og den mest brukte PDF-leseren på markedet. Vi utvikler alt fra helt enkle formular med kun enkel tekst- og avkrysningsutfylling, til mer komplekse skjema med underliggende ekstrafunksjonalitet. Alle PDF-skjemaene fra oss kan lagres og tas opp igjen for videre utfylling/redigering senere. Vi kan også tilpasse egne «Send»-knapper som lar brukerne sende inn utfylte skjema til forhåndsdefinerte e-postadresser. 

Adobe Reader og Acrobat har også en innebygd JavaScript-støtte, noe som åpner opp for spesialtilpasning i PDF-skjema og PDFer. Har du spesielle behov som du trenger å finne en løsning på er det bare å ta kontakt for et gratis tilbud.

    Få GRATIS avklaring.