Hvordan lage innholdsfortegnelse i PowerPoint

PowerPoint har ingen innebygd funksjonalitet for å håndtere innholdsfortegnelser i presentasjoner. Du kan naturligvis gjøre dette manuelt ved å kopiere alle titler fra kapittelsider og sette disse inn punktvis på et standard sideoppsett, men om du ofte lager lengre presentasjoner hvor du manuelt må lage en innholdsfortegnelse hver gang, da blir dette fort en tungvint og unødvendig prosess som absolutt har potensiale for automatisering og tidsbesparing. Fortsett å lese «Hvordan lage innholdsfortegnelse i PowerPoint»

Hvordan endre og overstyre funksjonalitet på standard menypunkter i Word

Det meste av funksjonalitet som  Word tilbyr ligger i menyer; enten det er hovedmenyen i topp eller kontekstmenyer som den du får opp når du høyreklikker i et dokument. Alle disse menypunktene og knappene har underliggende funksjonalitet som gjør at det skjer noe spesifikt når de trykkes, og det er dette som gjør at du kan jobbe enkelt og effektivt i Word-maler og -dokumenter.
Fortsett å lese «Hvordan endre og overstyre funksjonalitet på standard menypunkter i Word»

Hvordan installere og distribuere PowerPoint Add-in

Add-in til PowerPoint er uavhengige av PowerPoint-maler, og må installeres og aktiveres separat fra vanlige maler. Alle som skal ta i bruk et Add-in må installere det lokalt på sin maskin.

Man kan enten manuelt installere og aktivere et PowerPoint Add-in, eller så kan man automatisere prosessen (flere mulige måter å gjøre dette på).
Fortsett å lese «Hvordan installere og distribuere PowerPoint Add-in»