Hvordan endre utsnitt på bilder i PowerPoint

Når man jobber i PowerPoint-maler har man ofte definerte bildeplassholdere. Et gjentakende spørsmål vi får er hvordan endrer man utsnitt på bilder satt inn i PowerPoint?

Dette gjelder spesielt hvis man setter inn bilder i definerte bildeplassholdere. Når man setter inn bilder i slike plassholdere vil bildet alltid fylle plassholderen, og hvis bildet som settes inn er større enn plassholderen, så vil det automatisk beskjæres.
Fortsett å lese «Hvordan endre utsnitt på bilder i PowerPoint»