Wordmaler, PowerPoint-presentasjoner, Excel, makroer, add-ins | OfficeConsult                            

Behov for en Office-ekspert?

>> Du er prosjektleder i et byrå
Du bør be oss om et tilbud fordi din kunde blir mer fornøyd med våre Office-maler. Vi leverer til svært mange byråer.

>> Du er beslutningstaker i en bedrift eller organisasjon
Du bør kontakte oss fordi dere vil jobbe mer effektivt i Office. En rekke ledende bedrifter har valgt våre løsninger.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Maler for alle dokumenttyper i Word og PowerPoint m.fl.
  • Integrasjon mellom maler og eksterne systemer.
  • Skreddersydde malrammeverk.
  • Funksjoner for å velge mellom ulike grafiske design i én mal.
  • Utvidelser som bildebank, kart, tidslinje og ikoner i PowerPoint.
  • Opplegg for gjenbruk av slides i PowerPoint.
  • Automatisering og utvidelser av funksjonalitet i Office.
  • Applikasjon for mailsignaturer.
  • Grafisk tilpasning av Excel-maler.
  • Skjemafunksjonalitet i PDF.

Les mer om hva vi kan gjøre på våre undersider og i vår blogg. Eller be om en gratis avklaring nå, fordi det haster!