Wordmaler, PowerPoint-presentasjoner, Excel, makroer, add-ins | OfficeConsult                           

Din Office-ekspert

Ledende bedrifter og byråer i Norge har benyttet oss for å løse sine behov i Office-programmer siden 2002. Det kan være maler som gjør brev- eller rapportskriving enklere, eller add-ins som automatiserer tungvinte oppgaver og skaper ny funksjonalitet. Her er noe av det vi kan utvikle for din bedrift:

  • Maler for alle dokumenttyper i Word og PowerPoint.
  • Integrasjon mellom maler og eksterne systemer.
  • Skreddersydde malrammeverk for større bedrifter.
  • Funksjoner for å velge mellom ulike grafiske design i én mal.
  • Utvidelser som bildebank, kart, tidslinje og ikoner i PowerPoint.
  • Opplegg for gjenbruk av slides i PowerPoint.
  • Automatisering og utvidelser av funksjonalitet i Office.
  • Applikasjon for mailsignaturer.
  • Grafisk tilpasning av Excel-maler.
  • Skjemafunksjonalitet i PDF.

Les gjerne mer om hva vi kan levere på våre undersider og i vår blogg, eller be oss om en gratis avklaring med det samme!