Logo

Varsel om avvikling

21. juni 2024

Etter 22 års dedikert tjeneste innen utvikling av Office-maler, har vi besluttet å avvikle virksomheten. Denne avgjørelsen ble tatt etter nøye vurdering og skyldes en kombinasjon av sviktende omsetning, økte kostnader og tap av nøkkelmedarbeidere. Videre drift medfører høy risiko for konkurs, og vi avslutter derfor driften for å unngå dette.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Vi vil prioritere ferdigstilling av alle påbegynte prosjekter og leveranser frem til 30. september, men holder ferielukket i uke 28-30. Frem til denne sluttdatoen reduseres bemanningen gradvis, og kun én utvikler er tilgjengelig etter august. Nye prosjekter vil kun aksepteres som noe vi utfører dersom kapasiteten tillater det.

Etter 30. september vil det ikke lenger finnes noen i OfficeConsult som kan gi support.

Mulig ny virksomhet

Det er vurderinger som nå gjøres av våre ansatte i forhold til å starte opp ny virksomhet innen utvikling av Office-maler, noe vi oppmuntrer dem til, enten i fellesskap eller som enkeltpersonforetak. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt så fort dette er avklart.

Våre medarbeidere har opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring, og vi tror de vil være en verdifull ressurs for enhver som ønsker å samarbeide med dem. Vi oppfordrer våre kunder til å vurdere å ta kontakt med dem direkte for fremtidige behov.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om konsekvensene av avviklingen, vennligst kontakt styreleder på viktor@officeconsult.no eller telefon 402 33 040.

For alle henvendelser som gjelder nye, pågående eller leverte jobber, vennligst kontakt våre utviklere på mail@officeconsult.no eller telefon 73 56 95 00.

Vi vil benytte anledningen til å takke deg for din tillit og støtte gjennom årene. Det har vært et privilegium å samarbeide med så mange flotte kunder, og vi er takknemlige for alle som har benyttet våre tjenester.

Vi beklager eventuelle ulemper denne avviklingen måtte medføre og setter pris på din forståelse.

Med vennlig hilsen,
Viktor Grindheim

Styreleder i OfficeConsult AS (Under avvikling)