Rapportverktøy i Word for NOKUT - Office​Consult | Office​Consult                            

Rapportverktøy i Word for NOKUT

NOKUT skriver mange forskjellige rapporttyper, og trengte derfor hjelp til å få på plass et malverktøy som effektiviserte og forenklet produsering av disse. I steden for å produsere separate maler for hver type rapport, samlet vi alle i et komplett og robust rapportverktøy. Her kan brukeren enkelt velge hvilken rapport de ønsker å opprette. Basert på hvilket valg som blir tatt skjer det et utvalg av tilpasninger i bakgrunnen:

  • Grafikk oppdateres
  • Farger oppdateres
  • Tekststiler oppdateres
  • Struktur og innhold oppdateres

Brukeren får også opp en dialogboks tilpasset den valgte rapporttypen. Her fyller de inn nødvendig data for å komme i gang med sin rapportmal. All data som fylles inn gjenspeiles i dokumentet.

Fleksibelt verktøy for å opprette et utvalg av forskjellige rapporttyper.

    Få GRATIS avklaring.