Brevmal i Word med kobling mot eksternt system for Nettbuss - Office​Consult | Office​Consult                            

Brevmal i Word med kobling mot eksternt system for Nettbuss

I videoen nedenfor viser vi en brevmal-løsning vi har levert til Nettbuss. Nettbuss er en organisasjon med mange avdelinger, og de hadde derfor bruk for en robust brevmal som tok hensyn til dette. I steden for å lage separate brevmaler til hver avdeling, så utviklet vi én mal som alle avdelinger kunne bruke. Dette gjør at det er mye lettere å vedlikeholde og oppdatere malen når det er behov for det.

Når brevmalen åpnes velger brukeren hvilken avdeling som skal stå som avsender på brevet, samtidig som de får en forhåndsvisning av tilhørende adressetekst. Dialogboksen er koblet opp mot et ekstern system som gjør at vedlikehold og oppdatering av adresser og avdelinger er svært enkelt.

Vi setter også opp spesialtilpassede tekstfelt i alle slike maler. På denne måten er det enkelt for brukeren å tabulere seg gjennom de forskjellige feltene i malen. Dette gjør utfyllingen effektiv.

Dialogbokser i Word-maler kan forenkle og effektivisere arbeidsflyten, spesielt når de integreres mot eksterne systemer for å hente relevant data.

    Få GRATIS avklaring.