Hesnes Group: Endre dokumentretning - Office​Consult | Office​Consult                            

Hesnes Group: Endre dokumentretning

Av og til har man i lange rapporter behov for å kunne endre mellom stående og liggende sideoppsett, fortløpende i dokumentet. Når man endrer fra stående til liggende sideoppsett ønsker man som regel at layouten og designet på malen ivaretas. Word har dessverre ingen god måte å løse dette på rett ut av boksen, derfor har vi laget spesialtilpassede løsninger som forenkler prosessen.

I denne word-malen for Hesnes Group har vi lagt til to knapper i menyen. Én knapp for å sette inn ny seksjon i ønsket retning og én knapp for å endre sideoppsett på den aktive seksjonen. Slik blir det enkelt å endre eller legge til seksjoner i ønsket format, samtidig som alt av designelementer og layout ivaretas.

Brukervennlig løsning for å endre mellom stående og liggende sideoppsett i Word.

    Få GRATIS avklaring.