Tidslinjer i PowerPoint - Office​Consult | Office​Consult                            

Tidslinjer i PowerPoint

PowerPoint har gode muligheter for animering som mange ikke er klar over. Tidslinjer er ett av bruksområdene hvor enkle animasjoner kan krydre opp presentasjonen din. Vi tilpasser alt fra statiske oppsett som ønskes animert, til mer komplette løsninger som gjør at brukeren selv enkelt kan legge til og fjerne punkter på tidslinjer etter behov.

Vertikal tidslinje over flere sider

Eksempel på animert, vertikal tidslinje i PowerPoint.

Tidslinjer er bare ett av bruksområdene for animasjoner i PowerPoint, og vi ser gjerne nærmere på dine behov og ønsker i forhold til animering av objekter og elementer i din presentasjonsmal.

Horisontal tidslinje på én side

En annen variant av animert tidslinje er å legge hele tidslinjen på én side hvor man animerer inn punkt for punkt. I videoen under vises en mulig måte for oppsett av tidslinje for en fiktiv agenda.

Eksempel på animert horisontal tidslinje i PowerPoint.

    Få GRATIS avklaring.