Kartløsninger i PowerPoint - Office​Consult | Office​Consult                            

Kartløsninger i PowerPoint

Vi har god erfaring med å lage interaktive kartløsninger i PowerPoint som gjør det mulig å utheve spesifikke land og områder med farger eller annen formatering. Dette kan implementeres i alt fra verdenskart til mer spesifikke kart og avgrensninger i enkelte land. En slik løsning kan være veldig nyttig om man for eksempel ønsker å fremheve hvilke regioner og land bedriften er etablert i, eller ønsker å etablere seg i.

Løsning med komplett verdenskart. Her er alle verdens land kategorisert og gruppert etter verdensdel.

PowerPoint-malen legges opp slik at du med noen få trykk kan velge spesifikke land, eller hele verdensdeler som du ønsker uthevet. En slik løsning kan også spesialtilpasses etter dine behov. Noen ønsker kanskje flere fargevarianter til utheving, eller en kobling mot Excel som automatisk fargelegger et utvalg av land basert på spesifikke datagrunnlag.

    Få GRATIS avklaring.