Epost-signatur | Oppsett av mailsignatur | OfficeConsult | Office​Consult                            

[OLD]Mailsignatur i Outlook

Har du og din bedrift behov for e-postsignaturer som enkelt kan distribueres til organisasjonens brukere, samtidig som de fungerer godt, med korrekt format og oppsett? Vi har god erfaring med å sette opp e-postsignaturer for bruk i Microsoft Outlook, men også andre klienter. En god e-postsignatur trenger en god programmering i bunn for å være robust og vises korrekt i de mest populære og brukte e-postklientene. 

Ovenfor ser du et eksempel på den mest komplette løsningen vi tilbyr for oppsett av e-postsignaturer. Her fyller brukeren ut aktuelle felt og får et live preview av hvordan signaturen kommer til å se ut. Aktivering av e-postsignaturen skjer automatisk i bakgrunnen når knapp for å lagre i Outlook trykkes.

Vi bruker vanligvis å foreslå to alternative løsninger for oppsett av e-postsignaturer:

Komplett e-postsignatur

Denne løsningen er den mest komplette, og forenkler implementering og aktivering av e-postsignaturer betraktelig. Den går ut på at vi får oversendt underlag som viser ønsket oppsett av e-postsignaturen, og basert på dette setter vi opp og definerer signaturen i .htm-format.  Selve .htm-filen med signaturoppsettet bygges deretter inn i en applikasjon som vi utvikler, og brukeren trenger kun forholde seg til denne applikasjonen når signaturen skal opprettes og aktiveres. I videoen over ser du hvordan dette fungerer. Brukeren blir presentert et vindu hvor det bes om at man fyller ut aktuelle felt. Dette kan være navn, tittel, mobil, osv. Mens brukeren fyller ut aktuelle felt oppdateres et live preview av signaturen slik at man ser hvordan signaturen kommer til å bli. Når brukeren har fylt ut alle felt er det bare å trykke på en knapp for å aktivere og lagre signaturen i Outlook. Alle nye e-postmeldinger vil nå få signaturen som standard, med korrekt kontaktinformasjon.

Enkel e-postsignatur

Denne løsningen går ut på at vi får oversendt underlag som viser ønsket oppsett av mailsignaturen. Vi implementerer så dette i en .htm-fil med eksempeltekst og forklarer hvordan bedriftens brukere selv kan legge det inn i Outlook på sin maskin og redigere teksten.

Hvis du ikke har noe underlag som viser ønsket oppsett, så kan vi gjerne komme med forslag til oppsett basert på din bedrifts profil.

Spesialtilpasning av e-postsignaturer

Utover å lage en applikasjon som beskrevet i den komplette signaturløsningen, så har vi mulighet til å tilpasse ytterligere.

E-postsignaturer basert på Active Directory (AD)

Dere må gjerne be om en løsning som henter all informasjon til e-postsignaturene fra Active Directory, slik at brukerne slipper å ta stilling til opprettelse og aktivering av signaturen, fordi dette skjer i bakgrunnen. Dette kan også kombineres med en dialogboks som gjør at brukeren kan ferdig utfylt aktuelle felt, men redigere dem i etterkant før signaturen opprettes og aktiveres.

Tips til designere og grafiske byrå i forhold til e-postsignaturer

Vi ønsker helst underlag til løsning for e-postsignatiur sendt som PDF hvor oppsett og design er klart definert. I tillegg anbefaler vi at logoer og bildefiler som benyttes i signaturen blir lastet opp på en webserver, for å vises i flest mulig klienter. Vi vil tilpasse disse logo og bildefilene til mailsignaturen i forkant av leveranse. 

Generelt om e-postsignaturer

Vi presiserer at man aldri kan gi en 100% garanti på e-postsignaturers visning i alle mailklienter som finnes på PC, Mac, smarttelefoner og nettbrett, fordi de gjerne har veldig ulik tolkning av HTML kode, ulike innstillinger som tillater visning av bilder eller ikke, osv. Denne typen jobber gjøres derfor alltid under disse forutsetningene, men løsningen inkluderer naturligvis testing i de vanligste klientene, noe som skal gjøre at løsningen fra oss dekker behovet.

Kontakt oss om det er noe med dette du ikke forstår, så skal vi forsøke å avklare ting på en lettfattelig måte.

    Få GRATIS avklaring.