Stavekontroll og språk i PowerPoint

Globuser: Språk og stavekontroll i PowerPoint

Mange ønsker å definere ett spesifikt språk og stavekontroll i sine PowerPoint-maler. Dette lar seg gjøre til en viss grad, men det er til syvende og sist avhengig av lokale innstillinger hos brukeren.

Lysbildemalen

I lysbildemalen (eller masteren om du vil) kan man overstyre plassholderteksten om man ønsker dette. Hvis man benytter standard plassholdertekst vil denne teksten endre seg basert på språket PowerPoint-installsjonen til den enkelte bruker er satt til. Endrer man denne vil den bli statisk og uavhengig av språkversjon til PowerPoint.

Å endre stavekontroll på plassholdere i selve lysbildemalen har ingen innvirkning når det kommer til nye sider som settes inn i presentasjonsvisning. Stavekontrollen gjelder kun for lysbildemal-visningen.

Presentasjonssider

Alle nye sider som settes inn i presentasjonsvisning vil alltid arve det språket/ stavekontrollen som er definert lokalt hos den enkelte bruker. Selv om det er definert et språk på alle plassholdere i lysbildemalen, så vil ikke dette gjelde når man setter inn nye sider.

Det vil si: Har man definert English UK som språk på alle tekst- og innholdsplassholdere i lysbildemalen, og har en norsk versjon av PowerPoint hvor stavekontroll for Norsk bokmål er satt som standard, da vil alle nye sider som settes inn få Norsk bokmål som språk/ stavekontroll i plassholderne.

Man kan manuelt overstyre dette ved å definere ønsket språk i alle tekst- og innholdsplassholdere i presentasjonvisning. Men skal det ivaretas på nye sider som settes inn må man endre innstillingene lokalt hos brukeren.

Hvordan endre standard språk/ stavekontroll?

For å endre hvilket språk som er standard i PowerPoint kan du gjøre følgende:

  1. Trykk i en tekstboks
  2. Velg Review -> Language -> Set proofing language i menyen
  3. Velg ønsket språk og trykk Default
  4. Trykk deretter Yes på spørsmål om du ønsker å sette valgt språk som standard språk på alle fremtidige presentasjoner
  5. Nå skal nye sider som settes inn få det valgte språket satt på tekstbokser
Hvordan endre stavekontroll-språk i PowerPoint
Her ser du hvordan du endrer standard språk på stavekontroll i PowerPoint.

Utvidelser og Add-ins i PowerPoint for språkvalg

Tillegg for å endre språk i PowerPoint-presentasjoner
Vi kan tilpasse egne knapper i menyen som endrer stavekontroll på alle plassholdere i valgt PowerPoint-presentasjon og mal.

Vi har for flere av våre kunder tilpasset funksjoner som gjør at det blir enkelt å endre stavekontroll og språk på alle tekstplassholdere i presentasjoner via knapper i menyen. Skulle du eller din bedrift ha behov for en slik løsning er det bare å ta kontakt for et uforpliktende tilbud.