PowerPoint Zoom: Ny funksjon gir nye muligheter i PowerPoint

Hvis du ønsker å lage dynamiske og spennende presentasjoner kan denne nye zoom-funksjonen være verdt å prøve ut. Når du lager en Zoom i PowerPoint kan du enkelt hoppe til spesifikke sider og seksjoner i presentasjonen din, i en rekkefølge som du selv velger.

Det er i hovedsak 3 underliggende funksjoner:

  • Summary zoom
  • Section zoom
  • Slide zoom

Summary zoom

PowerPoint Zoom funksjon
PowerPoint sin Zoom-funksjon lar deg enkelt lage dynamiske og mer spennende presentasjoner.

Denne funksjonen er som en landingsside hvor du kan se alle hovedkategoriene i presentasjonen din, samlet på én plass. Når du presenterer kan du bruke Zoom-funksjonen til å gå fra ett sted i presentasjonen til et annet, akkurat i den rekkefølgen du ønsker.

Her er enda et eksempel som viser hvordan PowerPoint sin Zoom-funksjona kan fungere i praksis:

Slide zoom

Slide zoom hjelper det med å gjøre presentasjonen mer dynamisk ved at du fritt kan navigere mellom sider i akkurat den rekkefølgen du ønsker, uten å bryte med selve strukturen i presentasjonen.

Section zoom

Hvis du benytter seksjoner i presentasjonen din så kan du med dette valget enkelt sette opp zoomer som går til de ulike seksjonene i presentasjonen. Dett legger til rette for å framheve hvordan de ulike delene av presentasjonen henger sammen.

Tilpasse zoom-oppsettene

Det er flere muligheter for å tilpasse zoom-oppsettene. Du kan f.eks. endre bildet på zoom-plassholderen om du ønsker dette. Disse valgene finner du under Format-fanen i menyen som blir tilgjengelig når du har markert et zoom-oppsett.

PowerPoint Zoom-format
Under format-fanen i menyen kan du tilpasse zoom-oppsettene dine med ulike innebygde formateringsvalg.

Trenger du hjelp?

Har du en ferdig designet PowerPoint-mal eller presentasjon som du ønsker å implementere zoom-funksjonalitet i? Eller har du behov for å få satt opp en ny PowerPoint-mal eller presentasjon som bygger på slik zoom-funksjonalitet? Da kan du sende oss en e-post på mail@officeconsult.no hvor du beskriver dine behov, så kan vi komme tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.