Office-maler og tabeller

Tabeller kan benyttes i de fleste Officeprogrammene, men mange tenker ikke over at de fungerer forskjellig i de ulike programmene. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan tabeller og tabellstiler fungerer i Microsoft Word.

Tabeller i Word har mange muligheter for styling av utseende. Setter man inn en helt standard tabell i Word vil den se slik ut:

Standard tabell i Word
Eksempel på hvordan en helt standard tabell ser ut i Word.

Om man ønsker å gi tabellen et mer definert utseende kan man benytte en av de innebygde stilvariasjonene som bygger på fargepaletten i det aktuelle Word-dokumentet eller Word-malen.

Autogenererte tabellstiler i Word
Eksempel på hvordan Word sine autogenererte tabellstiler ser ut. Disse tar utgangspunkt i fargepaletten i dokumentet.

Ovenfor ser du et utvalg av hvilke stiler Word automatisk genererer. For de fleste brukere holder det at det er en definert fargepalett i malen som ivaretar profilfargene til organisasjonen. Da vil man i de aller fleste tilfeller kunne finne en tabellstil som står i stil med organisasjonens profil.

Spesialtilpasset tabellstil i Word

Skulle man mot formodning ikke finne ønsket utseende og uttrykk blant de autogenererte tabellstilene, så er det gode muligheter for å spesialtilpasse en egendefinert tabellstil.

Når man definerer en egendefinert tabellstil er følgende elementer mulig å style etter eget ønske:

 • Hele tabellen
 • Overskriftrad
 • Totalrad
 • Første kolonne
 • Siste kolonne
 • Rader med ujevne striper (Hvis man  ønsker at annen hver rad skal ha forskjellig formatering)
 • Rader med jevne striper (Hvis man  ønsker at annen hver rad skal ha forskjellig formatering)
 • Kolonner med ujevne striper (Hvis man  ønsker at annen hver kolonne skal ha forskjellig formatering)
 • Kolonner med jevne striper (Hvis man  ønsker at annen hver kolonne skal ha forskjellig formatering)
 • Øverste venstre celle
 • Øverste høyre celle
 • Nederste venstre celle
 • Nederste høyre celle

For hvert av disse elementene er det følgende som kan defineres:

 • Fontformatering
  • Uthevet
  • Kursiv
  • Underline
  • Fontfarge
 • Kantlinjer
Kantlinjer i tabellstiler
Forskjellige formateringsvalg for kantlinjer i tabellstiler
 • Tykkelse på kantlinje
 • Stil på kantlinje
  • Heltrukket linje
  • Prikket linje
  • osv.
 • Farge på kantlinje
 • Bakgrunnsfarge på celler
 • Tekstplassering
  • Venstre topp, høyre topp, midtstilt, bunnjustert osv.

Man har også mulighet til å definere indre cellemarger i tabellen. Merk at dette opptrer forskjellig om man åpner dokumentet i Word 2010 eller eldre kontra Word 2013 og nyere.

Basert på disse valgene kan man utvikle ganske komplette tabellstiler i Word.

Begrensninger i tabellstiler i Word

Men det finnes noen begrensinger i slike tabellstiler.  Man kan f.eks ikke definere fontstørrelse og fonttype som man ønsker å benytte i tabellen. Kun utheving, kursiv og understreking er mulig å definere. Når man setter inn en ny tabell basert på en tabellstil, så vil den alltid arve formateringen som er satt i avsnittet som den settes inn i. Løsningen blir da å definere en egen tekststil i malen som man bruker aktivt i tabeller.