Hvordan implementerer grafmaler (.crtx) i Office

Eksempel på linjediagram

Vi leverer ofte spesialtilpassede grafmaler til våre kunder. Disse grafmalene leveres som .crtx-filer og må plasseres på en spesifikk filsti for å dukke opp i Officeprogrammene.

Implementering (PC)

.crtx-filene må plasseres på følgende filsti (eller tilsvarende):

Om du har engelsk versjon av Office
C:\Users\BRUKERNAVN\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Charts

Om du har norsk versjon av Office
C:\Users\BRUKERNAVN\AppData\Roaming\Microsoft\Maler\Charts

Den enkleste måten å finne fram til denne filplasseringen er å gjøre følgende:

  1. Åpne PowerPoint, Word eller Excel
  2. Velg Insert -> Chart
  3. Velg Templates
  4. Velg Manage Templates

Når du trykker på Manage Templates så vil det dukke opp et eget vindu som har navigert seg til den aktuelle mappa. Plasser grafmal-filene (*.crtx) her.

Steg for steg: Hvordan implementere grafmaler i Office
Slik implementerer du grafmalene dine slik at de blir tilgjengelig i Officeprogrammene (Word, PowerPoint og Excel).

Implementering (Mac)

I Office på Mac er stegene litt annerledes enn for PC.

Men de samme grafmal-filene (.crtx) må her også plasseres på en spesifikk filsti for å dukke opp i Officeprogrammene på Mac.

Den enkleste måten for å finne fram til den korrekte filstien hvor grafmalene skal plasseres på Mac er følgende:

  1. Åpne PowerPoint, Word eller Excel
  2. Velg Sett inn -> Graf
  3. Velg Behandle maler

Når du trykker på Behandle maler så vil det dukke opp et eget vindu som har navigert seg til den aktuelle mappa i Finder på din Mac. Plasser grafmal-filene (*.crtx) her.

Implementering av grafmaler i Office for Mac
Her ser du oppskriften for å implementere grafmalene dine i Office for Mac.

Tilpasning av grafmaler i Office

Har du eller dine kunder behov for spesialtilpassede grafmaler? Da tar du kontakt med oss for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg!

Se gjerne nærmere på noen eksempler på løsninger vi har levert for noen av våre kunder.