Hvordan aktivere makroer i Word

makroer i office

Vi leverer ofte makroaktiverte maler til våre kunder. Dette er maler som inneholder underliggende kode for å utføre forskjellige spesialtilpassede funksjoner; alt fra egendefinerte knapper i menyen til andre automatiserte og underliggende prosesser.

Som standard innstilling i Word så er makroer slått av med varsling. Det vil si at når du åpner en Word-mal som inneholder makroer, så vil du få en melding om at dokumentet inneholder makroer, og du må ta stilling til om du ønsker å aktivere disse.

sikkerhetsadvarsel i word
Advarsel som sier at dokumentet inneholder makroer.

Velger du «Enable Content» / «Aktiver innhold» så vil dokumentet klareres og makroer vil kunne kjøres.

Hvis du ikke får opp en slik advarsel når du åpner et makroaktivert dokument, og opplever at makroene ikke fungerer i dokumentet, så kan du følge denne oppskriften for å sette på standard innstilling som sørger for at makroer er deaktivert med varsling:

 1. Velg File -> Options -> Trust Center -> Trust Center Settings

  sikkerhetsinnstillinger-word
  Her ser du stegene for å få opp sikkerhetsinnstillinger i Word.
 2. Deretter Macro Settings -> Disable all macros with notification/Disable all macros except digitally signed macros
  Disable all macros with notification er standard sikkerhetsinnstilling i Word.

  Når denne innstillingen er satt skal du bli bedt om å aktivere makroer når du åpner makroaktiverte maler eller dokumenter.

De øvrige valgene er:

 • Disable all macros without notification
  • Dette deaktiverer makroer uten varsling. Det vil si at makroer aldri kjøres når et makroaktivert dokument åpnes
 • Disable all macros except digitally signed macros
  • Dette deaktiverer alle makroaktiverte dokumenter som ikke har signerte makroer. Ved behov kan vi signere alle makroer vi leverer med digitale sertifikat.
 • Enable all macros (not recommended; potentially dagerous code can run).
  • Dette slår av sikkerhetsvarsel rundt makroaktiverte dokumenter. Alle makroer vil kjøres uten varsling om denne innstillingen velges. Anbefales ikke.

Trusted locations

Det er også mulig å sette opp en sikker plassering på maskinen eller på en server. Det vil si at man kan sette en regel som sier at alle makroaktiverte dokumenter som ligger i en spesifikk mappe vil kunne kjøre uten sikkerhetsadvarsel.

Denne innstillingen finner du under Trust Center -> Trusted Locations.