Filformat i Officeprogrammene

I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over de forskjellige filformatene som Officeprogrammene opererer med, og hva de står for.

Word

.docx (Worddokument): Dette er filformatet til standard Word-dokumenter.

.dotx (Word-mal): Dette er filformatet til Word-maler. Forskjellen på en Word-mal og et standard Word-dokument er at når du åpner en Word-mal så lages det et nytt dokument basert på malen. Du tar ikke utgangspunkt i den faktiske malfila, men får et helt nytt dokument basert på oppsettet i Word-malen. .dotx-filer kan også inneholde flere dokumentdeler enn .docx-formatet. Ett eksempel på dette er hurtigdeler eller byggebloker.

.docm (Makroaktivert Worddokument): Dette er filformatet til Word-dokumenter som inneholder makroer. Makroer er underliggende kode som kan kjøres for å automatisere og utføre diverse operasjoner i Word. Se gjerne på våre eksempler på spesialtilpassede Wor-dmaler for å se makroer i bruk.

.dotm (Makroaktivert Word-mal): Dette er filformatet til Word-maler som inneholder makroer. Alle dokumenter basert på makroaktiverte Word-maler vil ha en direkte kobling til malen slik at tilhørende makroer er tilgjengelig i Worddokumentet så fremt koblingen til malfilen er til stede.

Alle ovennevnte filformat benyttes av Wordversjoner fra Microsoft Word 2007 og oppover. Nedenfor tar vi for oss de eldre formatene som ikke er særlige aktuelle lenger. Disse filformatene benyttes av Microsoft Word 2003 og eldre versjoner.

.doc (Worddokument): Eldre dokumentformat til Word. Kan også inneholde makroer, da det ikke er tilrettelagt et eget filformat for makroaktiverte dokumenter i de eldre versjonene av Word.

.dot (Word-mal): Eldre malformat til Word. Dette filformatet kan også inneholde makroer.

PowerPoint

.pptx (Presentasjon): Dette er filformatet til standard PowerPoint-presentasjoner.

.potx (PowerPoint-mal): Dette er filformatet til PowerPoint-maler. Forskjellen på en PowerPoint-mal og en standard PowerPoint-presentasjon er at når du åpner en PowerPoint-mal så lages det et nytt dokument basert på malen. Du tar ikke utgangspunkt i den faktiske malfila, men får en helt ny presentasjon basert på oppsettet i PowerPoint-malen.

.pptm (Makroaktivert presentasjon): Dette er filformatet til PowerPoint-presentasjoner som inneholder makroer. Makroer i PowerPoint, er på samme måte som i Word, underliggende kode som automatiserer og utfører diverse operasjoner i PowerPoint.

.potm (Makroaktivert PowerPoint-mal): Dette er filformatet til PowerPoint-maler som inneholder makroer. Makroaktiverte PowerPoint-maler fungerer litt annerledes enn tilsvarende makroaktiverte Word-maler, ved at presentasjonsfilen som lages basert på malen ikke har noen direkte kobling til malfilen når det kommer til makroene. Hvis du ønsker at presentasjonen som opprettes basert på malen skal inneholde makroer, så må du lagre den i .pptm-format.

.ppam (PowerPoint Add In): Dette er filformatet til PowerPoint Add-Ins. Et PowerPoint Add-In er et tillegg som kan installeres og gjøre spesifikke makro-/ VBA-funksjoner tilgjengelig i alle PowerPoint-presentasjoner. Se nærmere på våre eksempler på slike PowerPoint-tillegg i bruk.

Alle ovennevnte filformat benyttes av PowerPoint-versjoner fra PowerPoint 2007 og oppover. Nedenfor tar vi for oss de eldre formatene som ikke er særlige aktuelle lenger. Disse filformatene benyttes av Microsoft PwerPoint 2003 og eldre versjoner.

.ppt (PowerPoint-presentasjon): Eldre presentasjonsformat til PowerPoint. Kan inneholde makroer, da det ikke er tilrettelagt et eget filformat for makroaktiverte regneark i de eldre versjonene av PowerPoint.

.pot (PowerPoint-mal): Eldre malformat til PowerPoint. Dette filformatet kan også inneholde makroer.

.ppa (PowerPont Add In): Eldre format til PowerPoint Add Ins.

Excel

.xlsx (Regneark): Dette er filformatet til standard Excel-regneark.

.xltx (Regnearkmal): Dette er filformatet til Excelmaler. Fungerer tilsvarende som Word- og PowerPoint-maler; forskjellen på en Excelmal og et standard Excel-regneark er at når du åpner en Excelmal så lages det et nytt regneark basert på malen. Du tar ikke utgangspunkt i den faktiske malfila, men får et helt nytt regneark basert på oppsettet i Excelmalen.

.xlsm (Makroaktivert regneark): Dette er filformatet til makroaktiverte Excel-regneark.

.xltm (Makroaktivert Excelmal): Dette er filformatet til Excelmaler som inneholder makroer. Alle regneark basert på makroaktiverte Excelmaler vil ha en direkte kobling til malen slik at tilhørende makroer er tilgjengelig i dokumentet så fremt koblingen til malfilen er til stede.

.xlsb (Binært Excel-regneark): Dette er et annet filformat til Excel-regneark. Forskjellen fra standard .xlsx-format er at dette binære formatet er mye raskere i bruk. Dette kan være spesielt nyttig om man har Excel-dokumenter som har store mengder data bygd inn. .xlsb-formatet støtter også makroer. Det som ikke støttes i dette formatet er XML-baserte tilpasninger som egendefinerte menypunkter o.l. Om du ønsker nærmere informasjon om dette formatet kan du lese mer om detaljene i denne artikkelen.

.xltam (Excel Add In): Dette er filformatet til Excel Add-Ins. Et Excel Add-In er et tillegg som kan installeres og gjøre spesifikke makro-/ VBA-funksjoner tilgjengelig i alle Excel-regneark.

Alle ovennevnte filformat benyttes av Excelversjoner fra Microsoft Excel 2007 og oppover. Nedenfor tar vi for oss de eldre formatene som ikke er særlige aktuelle lenger. Disse filformatene benyttes av Microsoft Excel 2003 og eldre versjoner.

.xls (Excel-regneark): Eldre regnearkformat til Excel. Kan også inneholde makroer, da det ikke er tilrettelagt et eget filformat for makroaktiverte regneark i de eldre versjonene av Excel.

.xlt (Excelmal): Eldre malformat til Excel. Dette formatet kan også inneholde makroer.

.xla (Excel Add In): Eldre format til Excel Add-Ins.