Hvordan endre utsnitt på bilder i PowerPoint

Når man jobber i PowerPoint-maler har man ofte definerte bildeplassholdere. Et gjentakende spørsmål vi får er hvordan endrer man utsnitt på bilder satt inn i PowerPoint?

Dette gjelder spesielt hvis man setter inn bilder i definerte bildeplassholdere. Når man setter inn bilder i slike plassholdere vil bildet alltid fylle plassholderen, og hvis bildet som settes inn er større enn plassholderen, så vil det automatisk beskjæres.
Fortsett å lese «Hvordan endre utsnitt på bilder i PowerPoint»

PowerPoint Designer: La PowerPoint designe presentasjonene for deg

PowerPoint Designer er nettopp lansert for PowerPoint. Hvis du har et Office 365-abonnement og oppdatert til nyeste versjon av PowerPoint kan du ta i bruk denne smarte funksjonen. PowerPoint designer lar hvem som helst lage presentasjoner med et profesjonelt utseende og design, uten å selv ha noe form for designkompetanse.

Alt du trenger å gjøre er å sette inn et bilde i presentasjonen din, og basert på dette vil PowerPoint Designer gi deg et sett med forslag til design.
Fortsett å lese «PowerPoint Designer: La PowerPoint designe presentasjonene for deg»

Gratis stockphotos direkte i PowerPoint og Word

En PowerPoint-mal trenger tilgang til gode og profesjonelle bilder for å være utgangspunkt for gode presentasjoner, og dette er én av grunnene til at vi har utviklet dette bildebank Add-Inet som gir deg enkel og rask tilgang til tusenvis av stockphotos fra Pexels.com. Hovedgrunnen til at vi har utviklet dette Add-Inet er å kunne bruke det som en interessant showcase for å vise hva slags muligheter som ligger i å implementere eksterne tjenester inn i Office-programmene. Fortsett å lese «Gratis stockphotos direkte i PowerPoint og Word»

Hvordan kopiere sider fra gammel PowerPoint-presentasjon inn i ny mal

Vi har laget hundrevis, om ikke på tusenvis av PowerPoint-maler opp gjennom årene, og en problemstilling som til stadighet kommer tilbake til oss er hvordan man enkelt får overført gamle PowerPoint-presentasjoner over i ny PowerPoint-mal. I utgangspunktet så høres dette ut som enkel oppgave, og noe som PowerPoint naturligvis burde klare å få til selv uten stelle i stand masse problemer, men slik er det dessverre ikke.
Fortsett å lese «Hvordan kopiere sider fra gammel PowerPoint-presentasjon inn i ny mal»

Hvordan lage innholdsfortegnelse i PowerPoint

PowerPoint har ingen innebygd funksjonalitet for å håndtere innholdsfortegnelser i presentasjoner. Du kan naturligvis gjøre dette manuelt ved å kopiere alle titler fra kapittelsider og sette disse inn punktvis på et standard sideoppsett, men om du ofte lager lengre presentasjoner hvor du manuelt må lage en innholdsfortegnelse hver gang, da blir dette fort en tungvint og unødvendig prosess som absolutt har potensiale for automatisering og tidsbesparing. Fortsett å lese «Hvordan lage innholdsfortegnelse i PowerPoint»

Hvordan installere og distribuere PowerPoint Add-in

Add-in til PowerPoint er uavhengige av PowerPoint-maler, og må installeres og aktiveres separat fra vanlige maler. Alle som skal ta i bruk et Add-in må installere det lokalt på sin maskin.

Man kan enten manuelt installere og aktivere et PowerPoint Add-in, eller så kan man automatisere prosessen (flere mulige måter å gjøre dette på).
Fortsett å lese «Hvordan installere og distribuere PowerPoint Add-in»

Fonter i Officemaler og -dokumenter

Fonter finnes i uendelig mange varianter og format. Derfor er det lurt å vite hvilke fonter som er trygge å bruke i office-dokumentene sine. Vi bruker å anbefale at det benyttes system- eller Officefonter i alle Office-maler som vi setter opp. Dette anbefaler vi fordi at da er man sikker på at malene opptrer og ser like ut uansett hvor de åpnes.
Fortsett å lese «Fonter i Officemaler og -dokumenter»

Temafarge og fargepalett i office-maler

Alle officeprogrammene til Microsoft har underliggende fargepaletter som styrer alt fra tekststiler til grafiske elementer som settes inn. Word, PowerPoint og Excel er de mest populære av officeprogrammene, og det er disse vi skal gi en detaljert oversikt over fargepaletten til i denne artikkelen. Fargepaletten i Microsoft Word, PowerPoint og Excel inneholder mulighet for 12 farger, og er bygd opp på følgende måte:
Fortsett å lese «Temafarge og fargepalett i office-maler»