Brevmaler: plassering av mottakerfelt i vinduskonvolutter

Brevvmal

Brevmaler skal gjerne ha et mottakerfelt som passer overens med vinduskonvolutter, og når det kommer til plassering av adressefelt for mottaker i forhold til vinduskonvolutter, så er det flere vinduskonvoluttstandarder å ta hensyn til. De aller fleste starter med vinduet 15mm inn fra venstre, mens topplasseringen av vinduet varierer noe.

  • E6/5-konvolutter har en topplassering av vinduet på 40mm. Selve vinduet på denne type konvolutt er 30mm høyt og 95mm bredt.
  • C6/5-konvolutter har en topplassering av vinduet på 39mm. Selve vinduet på denne type konvolutt er 35mm høyt og 100mm bredt.
  • C5-konvolutter har en topplassering av vinduet på 44mm. Selve vinduet på denne type konvolutt er 35mm høyt og 105mm bredt.
  • EC4-konvolutter har en topplassering av vinduet på 42mm. Selve vinduet på denne type konvolutt er 40mm høyt og 100mm bredt.

Oppsummert så er det sikreste å plassere mottaker og adressefelt over 15mm fra venstre av siden og ca. 4,4cm fra topp. Da vil det passe inn med de fleste konvoluttypene.