Grafmaler i Excel for Sparebank 1

SpareBank1 hadde behov for tilpassede grafmaler. Disse bygger på Excel sin grafmotor, men kan også benyttes i Word og PowerPoint. Nedenfor ser du et par eksempler.

Spesialtilpasset grafmal

Eksempel på hvordan et tilpasset søylediagram i Excel kan se ut.

Tilpasset linjediagram

Eksempel på hvordan tilpasset linjediagram i Excel kan se ut.

Få GRATIS avklaring.
  • default image

    Takk for god hjelp som vanlig!

    Monica S. Bjøringsøy HK reklamebyrå